Cogito ergo sum

Ik denk dus ik ben, vrij vertaald de beroemde uitspraak van Descartes.

Denken is belangrijker dan we denken. Volgens de  psychologie bepaalt het met name ons gedrag. Het zogenaamde G-schema maakt duidelijk dat je denken je gevoel bepaalt en daarmee je gedrag. Je gedachten kun je bovendien beter veranderen en controleren dan je gevoel of je gevoelens. Een verandering van je denken is bovendien een sleutel tot gedragsverandering. Vaak steunt men met name op wilskracht, Dit verklaart vooral het terugvallen in gewoontegedrag bij bijvoorbeeld het stoppen met roken of afvallen. Denken is dus belangrijk, ja zelfs wezenlijk!

Wat denkt u ervan?

 

Het concept mindtraining

Het concept is om denklessen te gaan geven door middel van damtraining Doel is om te meer en beter te leren denken via dammen.. We noemen het “mindtraining”.
We gaan uit van de volgende denkbeelden:
– denken is essentieel voor het mens zijn
– denken bepaalt in hoge mate kwaliteit van leven
– je kunt denken verbeteren
– het kost in onze maatschappij meer moeite te denken
– mensen hebben van nature moeite met concentratie
– mindtraining verbetert de schoolprestaties
– mindtraining geeft minder kans op Alzheimer
– mindtraining is leuk en houdt de geest jong
– mindtraining verbetert het geheugen
– er wordt helaas steeds minder en slechter gedacht

Met mindtraining voorzien we dus in veel verbeteringen. Hoewel iedereen het aannemelijk en zinvol vindt, streven we ernaar om het nut te bewijzen.

Samenvattend: mindtraining is uniek en zinvol. Het investeren in mindtraining verdient zich in meerdere opzichten terug.

Waarom dammen?

Dammen is een prachtige sport! Kent u Ton Sijbrands? Hij heeft wel eens gezegd dat dammen kunst, sport en wetenschap is. Velen beoefenen het en leren steeds weer nieuwe dingen bij. Het is een mysterie dat er miljoenen mogelijkheden zijn en dat iedere partij uniek is! Het blijft daarom boeien. Dammen is goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Het leert je strategisch en tactisch na te denken. Spelen met een plan. De tegenstander inschatten en het plan eventueel aanpassen. Het zit vol met verborgen wendingen en kan soms heel verrassend zijn. In tegenstelling tot schaken kun je de tegenstander ook een klein beetje dwingen tot meewerken aan jouw plan door middel van het verplichte slaan Kinderen houden van spelletjes. Buiten de pedagogische waarden heeft dammen ook een belangrijke praktische waarde. De beoefening is onafhankelijk van het weer; het kan binnen en buiten worden gespeeld.

De voordelen van dammen op een rijtje:

1.Spelenderwijze stimulering van de mentale fitheid:
2.leren analyseren van complexe situaties,
3.leren prioriteiten stellen,
4.de theorie in de praktijk leren toepassen en
5.leren beslissen onder tijdsdruk.
6.verbetering concentratie- en voorstellingsvermogen
7.gezamenlijk leren en overleg over “de betere zet”
8.sportief omgaan met tegenstand,
9.nuchter accepteren van de realiteit, zowel bij verlies als winst.
10.dammen is eenvoudig te leren en laagdrempelig vanaf jonge leeftijd.

Dammen kan ook nog belangrijk zijn bij:

a.verdieping voor begaafde leerlingen
b.contact leggen met moeilijk lerende of autistische kinderen
c.na-schoolse opvang
d.brede school-projecten
e.het maken van (internationale) vriendschap

De voordelen voor scholen

1. uitbreiding diversiteit aanbod lesmateriaal
2. dammen is goed voor de concentratie, creatief denken, denk- en voorstellingsvermogen
3.het bevordert daarmee de schoolprestaties van de leerlingen
4.extra motivatie en stimulering voor de leerkrachten
5.een betere score met de citotoets
6 een beter imago van de school
7.meer nieuwe leerlingen
8.meer inkomsten van het ministerie van onderwijs
9.uniek en innoverend